Bilder från sommarens öppna trädgårdar 2021

 

Annelie Jämte

 

 

Ulla och Curt-Åke Eriksson

 

 

Michael och Elisabeth Terler

 

 

 

Anna Wiklund

 

 

 

Anki Westman

 

 

 

 

Ann-Marie Öman

 

 

Lena Hagberg och Bernt Boström

 

 

 

Lars och Eva Augustsson

 

 

 

Helen Jacobsson och Svend Svarrer

 

 

Maria och Tommy Engblom

 

 

 

Inga-Britt och Gunnar Wikman