Program 2018

 

 

Köp benmjöl 2018

 

Läs mer

 

 

 

Hur blir jag medlem?

Enklast är att mejla till Ammi Wångmar som är medlemsansvarig.

Skriv "Ny medlem Dala-Gästrikekretsen" på ämnesraden.

Ange ditt namn, adress, postnummer, ort och telefonnummer.

Vill du inte använda datorn går det förstås bra att använda telefonen:

Ammi Wångmar

Tel: 0243-109 57
ammiwangmar(at)hotmail.com

 

Du kan också anmäla dig via STA:s (Sällskapet Trädgårdsamatörerna) hemsida.

Läs mer

 

Medlemsavgift

Medlemskap i Sällskapet Trädgårdsamatörerna består av två delar, ett medlemskap i STA och ett medlemskap i den lokala kretsen. (Man kan vara medlem enbart i STA också.)

För närvarande 200 kr (STA) + 70 kr (Dala-Gästrikekretsen) = 270 kr

 

Vad är Sällskapet Trädgårdsamatörerna - STA?

STA är en ideell förening och vår målsättning är att öka Ditt intresse för en vackrare och mera spännande trädgård och att fördjupa Dina kunskaper om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter. Vi vill sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden och sammanföra trädgårdsintresserade personer för gemensam nytta och trevnad.

Föreningen har för närvarande ca 8.500 medlemmar inom de nordiska länderna. Som medlem i STA får du tidningen Trädgårdsamatören 4 ggr /år, möjlighet att köpa fröer från frölistan, tillgång till bibliotek, diaarkiv, botaniska resor, riksmöten mm.
Läs mer
I områden med stort medlemsantal har STA bildat loklakretsar. Dala-Gästrikekretsen är en av dessa lokalkretsar och bildades 1977.
Föreningen anordnar träffar med föredrag, växtmarknader, resor, trädgårdsbesök mm.