Program 2019

 

 

Ingen benmjölsförsäljning 2019

 

 

 

 

Resa 2019

 

Kom ihåg:
Anmälan är bindande efter inbetalning.
Tag med kassar och märkpenna till alla inköp.
Tag med eget fika till förmiddag och eftermiddag.

 

 

Lördag 1 juni

Resan går till Stockholm där vi besöker Zeta Trädgård. Sedan åker vi till Torvans Trädgård, en privat trädgård med perenner, blötbäddar m.m. och lite
försäljning. Dagen avslutas med ett besök i ännu en privat trädgård fylld med alpiner, perenner dammar och mycket mer.

Lunch kan intas på Zetas trädgårdscafé. Den som vill kan ta med egen lunch och kaffe.

Avresa från Galaxens Parkering i Borlänge kl. 7.30 med beräknad hemkomst ca.19:30.

Välkommen med anmälan senast 1 maj till:
Siv Kangasniemi
tel. 0243-22 42 09
Kostnad för resan 350 kr för medlem och 400 kr för icke medlem.
Insättes på bankgiro 5017-1933 senast 20 maj.
Glöm inte att ange namn på deltagaren vid betalningen.